NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt

  • lesson 1

    Bài 1

    Mới
    Tôi là Anna. Chị Anna là một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị Anna lần đầu tiên gặp chị Sakura, sinh viên hướng dẫn chị tại trường.