NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt

 • lesson 32

  Bài 32

  Mới
  Em thích đệm futon hơn. Chị Anna sẽ ngủ lại nhà bà của chị Sakura. Đây là lần đầu tiên chị Anna nằm ngủ trên đệm futon, một loại đệm của Nhật Bản.
 • lesson 31

  Bài 31

  Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Chị Anna đến thăm nhà bà của chị Sakura ở thành phố Shizuoka. Bà còn rất khỏe mạnh. Bà sống một mình và ngày ngày chăm sóc vườn rau.
 • lesson 30

  Bài 30

  Em muốn chụp ảnh thêm một lúc nữa. Chị Anna đang chụp ảnh núi Phú Sĩ với chị Sakura và anh Kenta thì trời đổ mưa.