NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tải các bài học

Tải các bài học

Tải các bài học

Tất cả 48 bài học của chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật" có thể được tải về miễn phí. File âm thanh (dưới định dạng mp3) cho mỗi bài học sẽ xuất hiện trên trang web này sau khi được phát sóng trên Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD. Các trang sách của giáo trình (dưới định dạng pdf) cũng có thể được tải về miễn phí. Sách giáo trình gồm tất cả 48 bài học cũng được cung cấp miễn phí.

Cách để tải

Nếu sử dụng máy tính: Chọn file bạn muốn tải, nhấp chuột phải (đối với máy Mac, bạn nhấp chuột trong khi giữ nút Ctrl) và chọn "Save target as" (hoặc tiếng Việt là "Lưu liên kết thành").

Nếu sử dụng điện thoại thông minh: Chọn và tải về file bạn muốn. Một số hệ điều hành hoặc thiết bị có thể yêu cầu phải có ứng dụng phù hợp.

Âm thanh và văn bản cho từng bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK