Cách sử dụng trang này

"Cùng nhau học tiếng Nhật" là chương trình gồm 48 bài dành cho người mới bắt đầu học. Sau đây là minh hoạ cách học qua trang web này.

Bài

Cơ bản là học bằng file âm thanh của mỗi bài. Đầu tiên, bấm nút bật âm thanh của bài 1 trên trang của từng bài và nghe cả bài. Trong 10 phút, bạn có thể học nghĩa của từ, mẫu câu và ngữ pháp. Phần giải thích Mẫu câu cơ bản đặc biệt quan trọng, nên hãy nghe đi nghe lại để hiểu kỹ.

Bấm nút "Hội thoại" 2 và nghe cả bài vài lần. Bạn có thể chọn phụ đề 3, như tiếng Việt, hoặc tiếng Nhật, hoặc không phụ đề.

Bấm nút hình loa bên cạnh câu 4 trong phần<Hội thoại>. Luyện tập phát âm bằng cách nghe từng câu và bắt chước cách nói của các nhân vật. Đầu tiên, tập nhiều lần Mẫu câu cơ bản và mẫu câu Mở rộng.

Để học sâu hơn, hãy xem các phần sau.


Hội thoại

Đây là toàn bộ hội thoại và bản dịch. Bạn có thể nghe từng câu. 5 Nghe nhiều lần sẽ giúp bạn nhớ được các mẫu câu. Phần này cũng giúp bạn luyện nghe hiểu và phát âm.

Phiên âm bằng chữ La-tinh. 6

Âm dài được ký âm bằng cách lặp lại nguyên âm (ví dụ: "tokee" là đồng hồ). Âm ngắt được ký âm bằng cách lặp lại phụ âm đầu tiên của chữ đứng liền sau (ví dụ: "zasshi" là tạp chí).


Từ vựng

Từ và mẫu câu trong hội thoại được liệt kê ở đây. Bấm "Thêm vào Ghi chép cá nhân" 7 và lưu lại những từ ngữ muốn ghi nhớ.

Tìm từ và mẫu câu 8.


Mẫu câu cơ bản

Mục tiêu của bài. (Can-do) 9

Giải thích về cách dùng và ngữ pháp của Mẫu câu cơ bản để đạt được Can-do. 10

Bấm "Thêm vào Ghi chép cá nhân" 11 và lưu lại những mẫu câu cơ bản muốn ghi nhớ.


Luyện tập

Ví dụ hội thoại sử dụng Mẫu câu cơ bản. Nghe âm thanh 12 và nhắc lại.


Thực hành

Bài tập thực hành. Dùng từ cho trước để đặt câu.


Mở rộng

Là những mẫu trong đoạn hội thoại mà chỉ cần nhớ nguyên cả câu là có thể dùng được trong giao tiếp hàng ngày. Lưu mẫu câu muốn ghi nhớ vào Ghi chép cá nhân. 13

Nghe âm thanh 14 để biết mẫu câu được dùng thế nào trong giao tiếp hàng ngày.


Nâng cao

Học cách chào hỏi, số đếm, ngày thứ trong tuần, và nhiều cách diễn đạt hữu ích khác.


Chữ Hán

Giới thiệu chữ Hán, chữ tượng hình trong tiếng Nhật.


Văn hoá

Thông tin về du lịch, văn hoá, ẩm thực, ứng xử, và các vấn đề khác liên quan đến bài học.


Trang cá nhân

Đây là trang của riêng bạn.

Lưu lại tiến độ học trong Quá trình học. 15

Bạn sẽ nhận được 1 dấu hình trâm cài tóc của Haru-san 16 cho mỗi lần vào mục "Danh sách bài học" hoặc "Luyện tập".

Bạn sẽ nhận được dấu 〇 17 cho mỗi lần trả lời đúng trong mục "Thực hành".

Lưu từ ngữ như Mẫu câu cơ bản, mẫu câu Mở rộng, và các từ ngữ khác trong Ghi chép cá nhân 18.

Tạo sổ tay từ vựng của riêng bạn.


Tải về (âm thanh/văn bản)

Tải về âm thanh MP3 và văn bản PDF miễn phí.

Chỉ tải về để sử dụng cho mục đích cá nhân.


Chữ cái tiếng Nhật

Chữ Hiragana, Katakana, và chữ Hán. Tải về bảng chữ Hiragana và Katakana.