เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์ > แบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

แบบทดสอบคำศัพท์

แตะหรือคลิกปุ่ม "ฟัง" เพื่อรับฟังคำหรือสำนวนที่ปรากฏในบทเรียน จากนั้นจึงเลือกความหมายของคำหรือสำนวนจากตัวเลือกด้านล่าง แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

บทเรียนที่ 1

ข้อ1

  • ข้อ1
  • ข้อ2
  • ข้อ3

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

[WATASHI]

ดิฉัน หรือ ผม
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

สวัสดีค่ะ [พูดเมื่อพบทำความรู้จักกันครั้งแรก]
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

ทางนี้ก็เช่นกันค่ะ

[WATASHI]

ดิฉัน หรือ ผม

ถูกต้อง!

เสียใจด้วย! คำตอบที่ถูกต้องคือ...

こちらこそ

[KOCHIRAKOSO]

ทางนี้ก็เช่นกันค่ะ
はじめまして

[HAJIMEMASHITE]

สวัสดีค่ะ [พูดเมื่อพบทำความรู้จักกันครั้งแรก]
よろしくお願いします

[YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU]

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

รายการตรวจสอบ

แตะหรือคลิกหมายเลขบทเรียนเพื่อไปยังหน้าแบบทดสอบคำศัพท์ของบทเรียนนั้น เมื่อตอบคำถามทั้ง 3 ข้อของแต่ละแบบทดสอบได้ถูกต้อง จะมีรูปดอกไม้ปรากฏขึ้นมา!

* ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางจุดได้ถ้าปิดการทำงานของคุกกี้

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK