เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์

ในหน้านี้ ท่านสามารถเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ปรากฏในบทเรียนได้ ดู "รายการคำศัพท์" และตรวจสอบความหมายกับการออกเสียงที่ถูกต้องของแต่ละคำหรือสำนวน เมื่อจดจำได้แล้ว ขอเชิญลองท้าทายทำ "แบบทดสอบคำศัพท์"

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK