เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > สิ่งที่ควรจดจำเพื่อให้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่ง (บทเรียนที่ 48)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

สิ่งที่ควรจดจำเพื่อให้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่ง (บทเรียนที่ 48)

เมื่อได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานกันไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี ดังที่ทราบกัน การเลือกพูดแบบสุภาพหรือแบบเป็นกันเองขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แอนนามักพูดแบบสุภาพเมื่อเธอพูดกับผู้ที่อยู่ในฐานะสูงกว่าหรืออายุมากกว่า เช่น อาจารย์ คุณแม่ประจำหอพัก และซะกุระซึ่งอายุมากกว่าแอนนา แต่เมื่อพูดกับโรดริโก เพื่อนร่วมชั้นเรียนของแอนนา ตอนแรกแอนนาพูดแบบสุภาพใช้ DESU หรือ MASU ลงท้ายประโยค แต่เมื่อแอนนาเป็นเพื่อนกับโรดริโกแล้ว เธอก็เปลี่ยนไปพูดแบบเป็นกันเอง

ภาษาเป็นช่องทางการสื่อสาร แม้ทราบหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์กับคนอื่นอาจแย่ลงถ้าใช้ภาษาไม่ถูกกาลเทศะ ในทางกลับกัน ถึงแม้พูดผิดหลักไวยากรณ์ ความปรารถนาดีที่จะผูกสัมพันธ์กับคนอื่นอาจสื่อความเข้าใจกันได้ ถ้าพยายามใช้คำพูดสุภาพหรือคำพูดแบบเป็นกันเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ดังนั้น ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้บ่อย ๆ เท่าที่จะทำได้ จนชินกับภาษาญี่ปุ่นและสถานการณ์ต่าง ๆ นี่คือหัวใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ขอให้ทุกท่านโชคดี
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK