เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > TARA กับ TO ต่างกันอย่างไร (บทเรียนที่ 30)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

TARA กับ TO ต่างกันอย่างไร (บทเรียนที่ 30)

TARA และ TO บ่งชี้เงื่อนไข ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ ๆ เช่น เป็นกฎธรรมชาติ หรือเป็นธรรมเนียมหรือนิสัย ดังนั้น จะใช้คำนี้ดังตัวอย่าง เช่น กำหนดเงื่อนไขนั้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ TARA การใช้ TO มีข้อจำกัด เราใช้ TO เมื่อแสดงให้เห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ ๆ เช่น เป็นกฏธรรมชาติ หรือเป็นธรรมเนียมหรือนิสัย ดังนั้น จะใช้คำนี้ดังตัวอย่าง เช่น พอเรากดสวิตช์ ไฟก็จะติด ในที่นี้ TO เป็นตัวเชื่อมเงื่อนไข “กด (สวิตช์)” (OSHIMASU) และผลลัพธ์ที่ได้ คือ “(ไฟ) ติด” (TSUKIMASU) ดังนั้น เมื่อใช้ TO ก็จะพูดว่า OSU TO TSUKIMASU ในกรณีนี้ ใช้ TARA ได้ด้วย และพูดว่า OSHITARA TSUKIMASU (ถ้ากดสวิตช์ ไฟจะติด) ในทางกลับกัน เราไม่สามารถใช้ TO ถ้าต้องการแสดงความตั้งใจหลังจากกำหนดเงื่อนไขไปแล้ว และจำเป็นต้องใช้ TARA ถ้าหลังจากแสดงเงื่อนไขไปแล้ว มีการเชิญให้ใครทำอะไรด้วยกัน หรือแสดงการขอร้อง หรือแสดงความหวัง ดังนั้น เราใช้ TARA ในประโยค เช่น AME GA FUTTARA, KAERI MASHÔ แปลว่า “ถ้าฝนตก กลับกันเถอะ”
TARA สามารถใช้ได้ในขอบเขตที่กว้างกว่า TO ดังนั้น ถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนดี ก็ให้เลือกใช้ TARA
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK