เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TA + KOTO GA ARIMASU (บทเรียนที่ 20)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TA + KOTO GA ARIMASU (บทเรียนที่ 20)

คำกริยารูป TA บ่งชี้การกระทำในอดีต หรือสิ่งที่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว นั่นเป็นสิ่งที่ทำในอดีตหรือเพิ่งทำไปเมื่อไม่นานมานี้ ถ้ารวมคำกริยารูป TA กับ KOTO GA ARIMASU เข้าด้วยกัน จะสามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไปแล้ว หรืออีกนัยหนึ่งคือประสบการณ์ของเรานั่นเอง

เช่น ถ้าเปลี่ยน UTAIMASU ซึ่งแปลว่า “ร้องเพลง” ให้เป็น UTATTA KOTO GA ARIMASU จะมีความหมายว่า "มีประสบการณ์ร้องเพลงครับ” หรือ "เคยร้องเพลงครับ" การเปลี่ยนประโยคให้เป็นรูปปฏิเสธ ทำโดยเปลี่ยน ARIMASU เป็น ARIMASEN ดังนั้น รูปปฏิเสธของ UTATTA KOTO GA ARIMASU (เคยร้องเพลงครับ) คือ UTATTA KOTO GA ARIMASEN แปลว่า “ไม่เคยร้องเพลงครับ”

สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ จะไม่ใช้วิธีพูดถึงประสบการณ์เช่นนี้โดยเชื่อมคำกริยารูป TA กับ KOTO GA ARIMASU เข้ากับคำที่หมายถึงช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านไปไม่นาน เช่น คำว่า KINÔ (เมื่อวาน) หรือ SENSHÛ (สัปดาห์ที่แล้ว) ในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้คำกริยารูปอดีต

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนถามว่า “เคยเห็นภูเขาฟูจิไหมครับ” ถ้าเพิ่งเห็นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้ ก็จะไม่ตอบว่า SENSHÛ MITAKOTO GA ARIMASU (เคยเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ) แต่ต้องใช้รูปอดีตของคำกริยา MIMASU (ดู, เห็น) ซึ่งได้แก่ MIMASHITA และต้องพูดว่า SENSHÛ MIMASHITA แปลว่า “เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ”
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK