เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รศ.อะกะเนะ โทะกุนะงะ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประจำรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" หยิบยกส่วนสำคัญ 1 หัวข้อจากเนื้อหาของบทเรียนแต่ละครั้ง และอธิบายประเด็นหลักของการเรียนให้เข้าใจได้โดยง่าย

เนื้อหาของครั้งที่ผ่าน ๆ มา

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK