เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เรากำลังเรียนกับแอนนา!

เรากำลังเรียนกับแอนนา!

กรุณาส่งภาพถ่ายที่ท่านเรียนภาษาญี่ปุ่นและดาวน์โหลดปฏิทินฉบับพิเศษ!

กรุณาส่งภาพถ่ายที่ท่านเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ของ NHK WORLD RADIO JAPAN! มาให้เรา

  • เราต้องการให้คุณผู้ฟังส่งภาพถ่ายของท่านขณะกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" มายังเรา เราจะนำภาพถ่ายที่ท่านส่งมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของรายการ
  • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายมายังเราจะสามารถดาวน์โหลดชุดวอลเปเปอร์ปฏิทินรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" สำหรับปี 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เมื่อท่านส่งภาพถ่ายมายังเรา กรุณาส่งความเห็นเกี่ยวกับรายการและคำถามเกี่ยวกับสำนวนภาษาญี่ปุ่นมาด้วย
    (เราอาจไม่สามารถเผยแพร่ภาพและข้อความที่ส่งมาทั้งหมดทางเว็บไซต์นี้ได้)

กรุณาร่วมกิจกรรมกับเรา!

รายการวิทยุ

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ชุดพิเศษ เรากำลังเรียนกับแอนนา!

ตอนที่ 1: วันที่ 26 ธันวาคม 2559

ตอนที่ 2: วันที่ 27 ธันวาคม 2559

วิธีการส่งภาพ

  • กรุณาถ่ายภาพที่แสดงว่าท่านเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ของ NHK WORLD RADIO JAPAN
  • ภาพถ่ายที่ส่งมาอาจเป็นภาพของท่านเรียนภาษาญี่ปุ่นเพียงลำพังหรือเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ก็ได้ ภาพถ่ายของท่านอาจได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะส่งภาพมายังเรา กรุณาตรวจสอบจนเป็นที่แน่ใจว่าทุกท่านที่ปรากฏในภาพยินยอมให้เรานำภาพไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์นี้
  • ท่านจะต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการส่งภาพก่อนส่งภาพมายังเรา กรุณาคลิกไปที่แถบใต้ข้อความ "ส่งภาพถ่ายของท่าน" เพื่อศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ
ส่งภาพถ่ายของท่าน

กรุณาเข้าไปที่หน้าต่อไปนี้ หากท่านต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

วิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากทั่วโลก

ส่งภาพถ่ายของท่าน

pagetop