เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > คำกริยารูปพจนานุกรม (บทเรียนที่ 11)

ข้อมูลเสริมการเรียน

คำกริยารูปพจนานุกรม (บทเรียนที่ 11)

คำกริยารูปMASU คำกริยารูปพจนานุกรม
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKAU
MACHIMASU
รอ
MATSU
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMARU
YOMIMASU
อ่าน
YOMU
KAKIMASU
เขียน
KAKU
ISOGIMASU
รีบ
ISOGU
IKIMASU
ไป
IKU
TABEMASU
กิน
TABERU
OBOEMASU
จำ
OBOERU
ORIMASU
ลง
ORIRU
IMASU
มี,อยู่
IRU
MIMASU
ดู
MIRU
KIMASU
มา
KURU
SHIMASU
ทำ
SURU

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK