เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" คืออะไร

"มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" คืออะไร

บทเรียนไวยากรณ์ (ฉบับปี 2015)

  • เรียนรู้ไวยากรณ์จากระดับพื้นฐาน!
  • สนุกไปกับคำเลียนเสียงและท่าทาง
"มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" คืออะไร

"มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" คือรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น จัดทำโดย NHK WORLD-JAPAN ซึ่งเป็นผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะของญี่ปุ่น คุณสามารถเรียนไวยากรณ์พื้นฐานและสำนวนที่เป็นประโยชน์ได้และยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียนสำหรับบทเรียนต่าง ๆ ได้อีกด้วย

แนะนำเรื่องราว

ตัวเอกของเรื่องคือแอนนา อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษาหญิงจากไทย แอนนาชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมาก มาญี่ปุ่นเพื่อเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีที่มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียว แอนนาจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นำไปใช้ได้จริง โดยเรียนจากประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น ในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ชีวิตประจำวันที่หอพัก การซื้อของ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ตัวละครหลัก

แอนนา

นักศึกษาจากไทย เธอชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นมาก และมีเป้าหมายคือการอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นได้คล่อง เธอเป็นคนบุคลิกร่าเริงและมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่าง ๆ ถึงแม้ผิดพลาดในบางครั้ง แต่ก็เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นไปด้วย ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

ซะกุระ

ซะกุระ (หญิง) คือนักศึกษามหาวิทยาลัย เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่แอนนาเรียน ซะกุระกำลังศึกษาเพื่อจะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ตอนนี้ซะกุระเป็น "ติวเตอร์" ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาต่างชาติ และคอยดูแลแอนนาด้านการปรับตัวกับชีวิตในญี่ปุ่น ซะกุระเกิดที่จังหวัดชิซุโอะกะซึ่งติดมหาสมุทรแปซิฟิก

โรดริโก

โรดริโก (ชาย) เป็นนักศึกษาจากเม็กซิโกและเป็นเพื่อนร่วมชั้นของแอนนา โรดริโกสนใจประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เป็นคนรอบรู้และจริงจัง และชอบไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ด้วย

ศาสตราจารย์ซุซุกิ

ศาสตราจารย์ซุซุกิ (ชาย) คืออาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของแอนนาและนักศึกษาต่างชาติคนอื่น ๆ อาจารย์ให้คำปรึกษาและเป็นที่พึ่งให้แก่นักศึกษา

คุณแม่ประจำหอพัก

คุณแม่ประจำหอพักที่แอนนาอาศัยอยู่ เป็นที่รักของบรรดานักศึกษา ใคร ๆ จึงเรียกว่า "โอะกาซัง" ซึ่งเป็นคำญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า "คุณแม่" เธอเป็นคนเข้มงวด แต่ก็ดูแลนักศึกษาต่างชาติอย่างอบอุ่น

เค็นตะ

เค็นตะ (ชาย) เป็นลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ และเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย อาศัยอยู่ในจังหวัดชิซุโอะกะซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของซะกุระ เค็นตะเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาประจำรายการ

Akane Tokunaga

อะกะเนะ โทะกุนะงะ

รองศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

อาจารย์โทะกุนะงะมีบทบาทหลายอย่างด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 และสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษาต่างชาติตั้งแต่ปี 2543 ประจำโครงการภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา อาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการสอนด้วย อาจารย์มีบุคลิกเป็นกันเอง และบทเรียนที่อาจารย์สอนก็ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงในด้านการนำไปใช้จริงด้วย

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK