เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 6

บทเรียนที่ 6

หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ

แอนนากับซะกุระคุยกันต่อในห้องของแอนนา ซะกุระถามหมายเลขโทรศัพท์ของแอนนา

บทเรียนที่ 6 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA

บทสนทนา

さくら ところでアンナさん。
電話番号は何番ですか。
ว่าแต่ว่า คุณแอนนา หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ
ซะกุระ TOKORODE ANNA-SAN. DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA.
ว่าแต่ว่า คุณแอนนา หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะ
アンナ ええと。080-1234-・・・。 เอ่อ 080 – 1234 – ....
แอนนา ÊTO. REI HACHI REI - ICHI NI SAN YON - ...
เอ่อ 080 – 1234 – ....
さくら ありがとう。
じゃ、今度、電話をしますね。
ขอบคุณ ถ้างั้น คราวหน้าจะโทรศัพท์ไปหานะคะ
ซะกุระ ARIGATÔ. JA, KONDO, DENWA O SHIMASU NE.
ขอบคุณ ถ้างั้น คราวหน้าจะโทรศัพท์ไปหานะคะ

หลักไวยากรณ์

ตัวเลข (1)

มาเรียนรู้ตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงสิบ
กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"

  O SHIMASU

SHIMASU เป็นคำกริยา แปลว่า “ทำ”
เราพูดถึงการกระทำหลายอย่างได้ด้วยการเชื่อมคำนี้กับคำนาม
e.g.)
BENKYÔ (การเรียน ) + O SHIMASU = BENKYÔ O SHIMASU (เรียน หรือ ทำการเรียน)
RYÔRI (อาหาร) + O SHIMASU  = RYÔRI O SHIMASU (ทำอาหาร)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

เมื่อไรที่ตัวอักษร HA อ่านออกเสียงเป็น WA
สมัยก่อน คำช่วย WA ที่ใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนา ออกเสียงว่า HA และเขียนด้วยตัว HA การออกเสียงค่อย ๆ เพี้ยนเป็น WA แต่การเขียนก็ยังคงใช้ตัว HA เหมือนเดิม ลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันกับ ในสำนวน KONNICHIWA (สวัสดี [ตอนกลางวัน]) ซึ่งออกเสียงว่า WA แต่เขียนด้วย HA

คำเลียนเสียงและท่าทาง

โทรศัพท์
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เมื่อรับโทรศัพท์ ควรจะพูดว่า MOSHI MOSHI พร้อมกับบอกชื่อตัวเอง ดิฉันอยากจะลองพูดว่า "HAI, MOSHI MOSHI, ANNA DESU." หวังว่าจะมีคนโทรศัพท์มาหาดิฉันเร็ว ๆ นี้นะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK