เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 5

บทเรียนที่ 5

นั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ

แอนนาเชิญซะกุระซึ่งเป็นติวเตอร์ของเธอ ไปที่ห้องของเธอที่หอพัก และซะกุระพบอะไรบางอย่าง

บทเรียนที่ 5 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU

บทสนทนา

アンナ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 ห้องของดิฉันทางนี้ค่ะ
แอนนา WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. DÔZO.
ห้องของดิฉันทางนี้ค่ะ
さくら すごい!これは全部マンガ? สุดยอด! นี่ ทั้งหมด มังงะเหรอ
ซะกุระ SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA?
สุดยอด! นี่ ทั้งหมด มังงะเหรอ
アンナ それは私の宝物です。
私は毎日マンガを読みます。
นั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ
ดิฉันอ่านมังงะทุกวันค่ะ
แอนนา SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.
WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.
นั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ
ดิฉันอ่านมังงะทุกวันค่ะ

หลักไวยากรณ์

ประธาน WA กรรม O กริยา

รูปแบบทั่วไปของการเรียงคำในภาษาญี่ปุ่น คือ ประธาน กรรม กริยา
O คือ คำช่วยที่บ่งชี้กรรม
e.g.) WATASHI WA MANGA O YOMIMASU. (ดิฉันอ่านมังงะค่ะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีเปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูปปฏิเสธและคำถาม
คำกริยาที่ลงท้ายด้วย MASU เรียกว่ากริยารูป MASU

คำเลียนเสียงและท่าทาง

การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

คุณซะกุระอาจคิดว่า ดิฉันเอาแต่อ่านมังงะ แต่ดิฉันคิดว่า มังงะคือสื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ดีมาก

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK