เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 38

บทเรียนที่ 38

เข้าใจแล้วครับ

เมื่อแอนนาตื่นนอนตอนเช้านี้ รู้สึกเพลียและมีไข้ แอนนานั่งแท็กซี่ไปหาหมอกับคุณแม่ประจำหอพัก

บทเรียนที่ 38 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

KASHIKOMARIMASHITA

บทสนทนา

寮母 市民病院までお願いします。 ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
ช่วยไปที่โรงพยาบาลประชาชนค่ะ
運転手 かしこまりました。 เข้าใจแล้วครับ
คนขับรถแท็กซี่ KASHIKOMARIMASHITA.
เข้าใจแล้วครับ
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.
กรุณาตรงไป และเลี้ยวซ้าย ที่สัญญาณไฟอันที่ 3 ค่ะ

หลักไวยากรณ์

คำสุภาพ

ใช้สำนวนภาษาสุภาพแสดงความเคารพและให้เกียรติเมื่อบุคคลที่เรากำลังสนทนาหรือพูดถึงมีอาวุโสกว่าเรา มีตำแหน่งสูงกว่าหรือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย
เรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก "ครูสอนภาษาญี่ปุ่น"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำสุภาพ
ใช้สำนวนคำพูดสุภาพเมื่อพูดกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าตัวเอง ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า ครูอาจารย์ ลูกค้าหรือบุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย หรือพูดถึงบุคคลเหล่านั้น

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ยืนแทบไม่ไหว/อาการวิงเวียนศรีษะ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

แท็กซี่ในญี่ปุ่นมีประตูอัตโนมัติค่ะ คนขับเป็นคนเปิดปิดประตูด้วยตัวเอง ถ้าหากจะพยายามเปิดประตูรถแท็กซี่ด้วยตัวเอง คนขับจะเตือนให้ระวังนะคะ เพราะฉะนั้น ต้องระวังค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK