เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 31

บทเรียนที่ 31

อายุ 82 ปีแล้วนะคะ

แอนนาไปที่บ้านคุณยายของซะกุระที่เมืองชิซุโอะกะ คุณยายใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังและดูแลสวนครัว

บทเรียนที่ 31 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO

บทสนทนา

アンナ おばあさん、お元気ですね。 คุณยาย แข็งแรงนะคะ
แอนนา OBÂSAN, OGENKI DESU NE.
คุณยาย แข็งแรงนะคะ
おばあさん もう82歳ですよ。
さあ、お茶をどうぞ。
อายุ 82 ปีแล้วนะคะ มา เชิญดื่มน้ำชา
คุณยาย MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO.
SÂ, OCHA O DÔZO.
อายุ 82 ปีแล้วนะคะ มา เชิญดื่มน้ำชา
アンナ わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 โอ้โห สีเขียวสวย กลิ่นก็หอมค่ะ
แอนนา WÂ, KIREINA MIDORI IRO. KAORI MO II DESU.
โอ้โห สีเขียวสวย กลิ่นก็หอมค่ะ

หลักไวยากรณ์

ตัวเลข (2)

เรียนรู้เลข 2 หลัก กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำว่า O และ GO ในภาษาสุภาพ
เมื่อต้องการจะแสดงความเคารพต่อผู้ฟังหรือคนที่กำลังพูดถึง จะใส่ O หรือ GO ไว้หน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น SHIGOTO แปลว่า “งาน” กลายเป็น OSHIGOTO และคำว่า GENKI แปลว่า “แข็งแรง” กลายเป็น OGENKI และ KAZOKU แปลว่า “ครอบครัว” กลายเป็น GOKAZOKU

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ดื่ม
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“ชาที่คุณยายชงให้เราดื่มนั้นรสชาติดีจริง ๆ ค่ะ ดิฉันชักเริ่มติดใจรสชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลแล้วล่ะค่ะ”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK