เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 30

บทเรียนที่ 30

อยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ

แอนนากำลังถ่ายรูปกับซะกุระเพื่อนของเธอ และเค็นตะลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ ตอนนั้นเอง ฝนก็เริ่มตกลงมา

บทเรียนที่ 30 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU

บทสนทนา

さくら あ、雨だ。急いで帰りましょう。 อ๊ะ ฝน รีบกลับกันเถอะ
ซะกุระ A, AME DA. ISOIDE KAERIMASHÔ.
อ๊ะ ฝน รีบกลับกันเถอะ
アンナ ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 กรุณารอเดี๋ยว อยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ
แอนนา CHOTTO MATTE KUDASAI. MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU.
กรุณารอเดี๋ยว อยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ
健太 雨にぬれたら、風邪をひくよ。 ถ้าเปียกฝน จะเป็นหวัดนะ
เค็นตะ AME NI NURETARA, KAZE O HIKU YO.
ถ้าเปียกฝน จะเป็นหวัดนะ

หลักไวยากรณ์

  TAI DESU

เมื่อนำ TAI มาแทนที่ MASU ของกริยารูป MASU จะสามารถแสดงสิ่งที่อยากจะทำ
เติม DESU ที่ท้ายประโยค จะทำให้เป็นประโยคสุภาพ
e.g.) SHASHIN O TORIMASU
(ถ่ายรูปค่ะ)
>> SHASHIN O TORITAI DESU
(อยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

TARA กับ TO ต่างกันอย่างไร
TARA และ TO บ่งชี้เงื่อนไข ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ ๆ เช่น เป็นกฎธรรมชาติ หรือเป็นธรรมเนียมหรือนิสัย ดังนั้น จะใช้คำนี้ดังตัวอย่าง เช่น กำหนดเงื่อนไขนั้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ TARA การใช้ TO มีข้อจำกัด เราใช้ TO เมื่อแสดงให้เห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง จะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแน่ ๆ เช่น เป็นกฏธรรมชาติ หรือเป็นธรรมเนียมหรือนิสัย ดังนั้น จะใช้คำนี้ดังตัวอย่าง เช่น พอเรากดสวิตช์ ไฟก็จะติด ในที่นี้ TO เป็นตัวเชื่อมเงื่อนไข “กด (สวิตช์)” (OSHIMASU) และผลลัพธ์ที่ได้ คือ “(ไฟ) ติด” (TSUKIMASU) ดังนั้น เมื่อใช้ TO ก็จะพูดว่า OSU TO TSUKIMASU ในกรณีนี้ ใช้ TARA ได้ด้วย และพูดว่า OSHITARA TSUKIMASU (ถ้ากดสวิตช์ ไฟจะติด)

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ฟ้าร้อง/กลิ้งหลุน ๆ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“ดิฉันทราบมาว่า ในญี่ปุ่นมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายอย่างเกี่ยวกับอากาศ เช่น ถ้าดวงอาทิตย์ตกสวย อากาศในวันรุ่งขึ้นจะแจ่มใส หรือถ้ามีรุ้งกินน้ำตอนเช้า ฝนจะตก”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK