เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 28

บทเรียนที่ 28

ยินดีต้อนรับสู่ชิซุโอะกะครับ

วันนี้ แอนนาไปเที่ยวเมืองชิซุโอะกะกับซะกุระ เพื่อนของเธอ โดยมีเค็นตะ ลูกพี่ลูกน้องของซะกุระ ไปรอรับทั้งคู่ที่สถานีรถไฟ

บทเรียนที่ 28 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

SHIZUOKA E YÔKOSO

บทสนทนา

さくら こちらは、いとこの健太くん。 ทางนี้คือลูกพี่ลูกน้อง เค็นตะ
ซะกุระ KOCHIRA WA, ITOKO NO KENTA-KUN.
ทางนี้คือลูกพี่ลูกน้อง เค็นตะ
健太 静岡へようこそ。 ยินดีต้อนรับสู่ชิซุโอะกะครับ
เค็นตะ SHIZUOKA E YÔKOSO.
ยินดีต้อนรับสู่ชิซุโอะกะครับ
さくら 彼はカメラに詳しいから、いろいろきいてね。 เพราะเขารู้เรื่องกล้องเยอะ ถามเขาหลาย ๆ อย่างนะ
ซะกุระ KARE WA KAMERA NI KUWASHII KARA, IROIRO KIITE NE.
เพราะเขารู้เรื่องกล้องเยอะ ถามเขาหลาย ๆ อย่างนะ
アンナ どうぞよろしくお願いします。 ขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะ
แอนนา DÔZO YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.
ขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะ
健太 (アンナちゃん、かわいいなあ) (แอนนา น่ารักจังเนอะ)
เค็นตะ (ANNA-CHAN, KAWAII NÂ.)
(แอนนา น่ารักจังเนอะ)

หลักไวยากรณ์

  E YÔKOSO

E คือ คำช่วยบ่งชี้จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ YÔKOSO แปลว่า “ยินดีต้อนรับ”  e.g.) NIHON  E  YÔKOSO(ยินดีต้อนรับสู่ญี่ปุ่น)

  NI KUWASHII

NI คือ คำช่วยบ่งชี้กรรม  
e.g.) KENTA WA KAMERA NI KUWASHII. (เค็นตะรู้เรื่องกล้องเยอะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่าง KARA กับ NODE
ใช้ทั้ง KARA และ NODE เพื่ออธิบายเหตุผล เช่น ถ้าคำคุณศัพท์ KAWAII ที่แปลว่า “น่ารัก” คือ เหตุผล อาจพูดว่า KAWAII KARA หรือพูดว่า KAWAII NODE

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เสียงหวอ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

“เมื่อพูดถึงชิซุโอะกะ เราจะนึกถึงภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2556 ดิฉันจะขอให้
เค็นตะสอนการถ่ายรูปมุมสวย ๆ ของภูเขาไฟฟูจิค่ะ”

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK