เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 17

บทเรียนที่ 17

สิ่งที่แนะนำคืออะไรคะ

แอนนาเจอหนังสือมังงะมากมายที่ดูน่าสนใจอยู่ที่ร้านหนังสือ เธอตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อเล่มไหนดี

บทเรียนที่ 17 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

OSUSUME WA NAN DESU KA

บทสนทนา

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
แอนนา A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
อ๊ะ หนังสือเล่มนี้ดีนะ โน่นก็ท่าทางน่าสนใจด้วย
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
แอนนา SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
หนังสือแนะนำของคุณซะกุระคืออะไรคะ
さくら これはどう? นี่เป็นไง
ซะกุระ KORE WA DÔ?
นี่เป็นไง
アンナ ホラーはちょっと…。 เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...
แอนนา HORÂ WA CHOTTO....
เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ...

หลักไวยากรณ์

  WA CHOTTO

ในการปฏิเสธอ้อม ๆ อย่างนุ่มนวล ใช้ CHOTTO
e.g.) HORÂ WA CHOTTO.... (เรื่องสยองขวัญ เดี๋ยวนะ....)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

เติม SÔ ตามหลังคำคุณศัพท์
ดังที่ปรากฏในคำว่า OMOSHIROSÔ (ท่าทางน่าสนใจ) ถ้าเติม SÔ ตามหลังคำคุณศัพท์ จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เรากำลังคิดหรือคาดเดาอยู่หลังจากได้ดูหรือฟังอะไรบางอย่าง

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ความเงียบ/เรียงเป็นแถว
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ร้านหนังสือขนาดใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายเครื่องให้ลูกค้าใช้เพื่อหารายชื่อหนังสือที่ต้องการได้นะคะ สะดวกจังเลยค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK