เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 16

บทเรียนที่ 16

กรุณาขึ้นบันได และไปทางขวาครับ

แอนนาไปที่ร้านหนังสือในย่านชินจุกุกับเพื่อน ๆ แอนนาถามพนักงานที่ร้านว่าส่วนที่ขายมังงะอยู่ที่ไหน

บทเรียนที่ 16 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI

บทสนทนา

店員 いらっしゃいませ。 ยินดีต้อนรับครับ
พนักงานที่ร้าน IRASSHAIMASE.
ยินดีต้อนรับครับ
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 เอ่อ ที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ
แอนนา ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
เอ่อ ที่ขายมังงะอยู่ที่ไหนคะ
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 ชั้นสองครับ กรุณาขึ้นบันได และไปทางขวาครับ
พนักงานที่ร้าน NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.
ชั้นสองครับ กรุณาขึ้นบันได และไปทางขวาครับ

หลักไวยากรณ์

ใช้คำกริยารูป TE ใช้เชื่อมประโยค

ใช้คำกริยารูป TE แสดงการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
e.g.) GOKAI NI AGARIMASU + HIDARI NI IKIMASU (ขึ้นชั้น 5) + (ไปทางซ้าย)
>>  GOKAI NI AGATTE, HIDARI NI IKIMASU. (ขึ้นชั้น 5 และไปทางซ้ายครับ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีใช้คำช่วย NI
ถ้าคำกริยาในภาคแสดงของประโยคแสดงถึงการดำรงอยู่ เช่น IMASU (อยู่, มี) NI จะบ่งชี้สถานที่ที่มีบางสิ่งอยู่ เช่น “ผมอยู่ที่สถานีครับ” คือ WATASHI WA EKI NI IMASU.

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เสียงขึ้นบันไดและเคาะประตู
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

พนักงานที่ร้านในญี่ปุ่นใจดี พูดจาสุภาพกันด้วยค่ะ พนักงานพูดว่า “ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ” แม้ว่าลูกค้าไม่ได้ซื้ออะไรและเดินออกจากร้านไปก็ตาม

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK