เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 15

บทเรียนที่ 15

กำลังหลับครับ

แอนนากำลังนั่งรถไฟไปร้านหนังสือในย่านชินจุกุพร้อมกับเพื่อน ๆ ของเธอ คือ ซะกุระและโรดริโก และรถไฟใกล้จะถึงสถานีชินจุกุแล้ว

บทเรียนที่ 15 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

NETE IMASU

บทสนทนา

さくら 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 ต่อไปคือสถานีชินจุกุค่ะ เอาละ ลงกันเถอะ
ซะกุระ TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. SÂ, ORIMASHÔ.
ต่อไปคือสถานีชินจุกุค่ะ เอาละ ลงกันเถอะ
ロドリゴ あれ。あの人たち、寝ています。 อ้าว คนเหล่านั้นกำลังหลับครับ
โรดริโก ARE. ANO HITO TACHI, NETE IMASU.
อ้าว คนเหล่านั้นกำลังหลับครับ
アンナ 大丈夫かな。 เป็นไรหรือเปล่านะ
แอนนา DAIJÔBU KANA.
เป็นไรหรือเปล่านะ
さくら 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ดูสิ ตื่นแล้ว
ซะกุระ DAIJÔBU, DAIJÔBU. HORA, OKITA.
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ดูสิ ตื่นแล้ว

หลักไวยากรณ์

  MASHÔ

ถ้าเปลี่ยน MASU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำกริยาให้เป็น MASHÔ จะมีความหมายว่ากำลังเสนอให้อีกฝ่ายทำอะไรบางอย่าง จะพูดคำนี้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เรามั่นใจว่าอีกฝ่ายจะไม่ปฏิเสธข้อเสนอของผู้เสนอ
e.g.)  KOKO DE ORIMASU (ลงที่นี่ค่ะ)
>>  KOKO DE ORIMASHÔ  (ลงที่นี่กันเถอะ)

ในกรณีที่เสนอโดยสื่อนัยถามถึงการตัดสินใจของอีกฝ่าย จะใช้ MASEN  KA แทน MASHÔ สำหรับ MASEN  KA เราได้เรียนกันไปแล้วในบทที่ 13

คำกริยารูป TE + IMASU

ถ้าเติม IMASU หลังคำกริยารูป TE จะแสดงว่ากำลังทำอะไรอยู่
e.g.)  GOHAN O TABEMASU   (กินข้าวค่ะ)
⇒ GOHAN O TABETE IMASU  (กำลังกินข้าวค่ะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รูปปฏิเสธของคำคุณศัพท์
ในบทเรียนบทที่ 13 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นว่ามี 2 ประเภท คือ คำคุณศัพท์ I และ NA คำคุณศัพท์ I ลงท้ายด้วยพยัญชนะ I เช่น ATARASHII (ใหม่) ส่วนคำคุณศัพท์ NA นั้น เมื่อจะใช้ ให้เติม NA ไว้หน้าคำนามที่คำคุณศัพท์นี้ไปขยาย เพราะฉะนั้น DAIJÔBU (ไม่เป็นไร) ซึ่งได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ ก็จะกลายเป็น DAIJÔBUNA เมื่อนำหน้าคำนาม

คำเลียนเสียงและท่าทาง

กำลังหลับ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

รถไฟในญี่ปุ่นตรงเวลาและสะดวก แต่ในรถไฟ เราจะพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะ ดิฉันต้องระมัดระวังค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK