เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย

 • บทเรียนที่ 25

  บทเรียนที่ 25

  ใหม่
  เข้าใต้โต๊ะ แอนนากำลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ศาสตราจารย์ซุซุกิเป็นผู้สอน ปรากฏว่าอาคารเรียนเริ่มสั่นไหว
 • บทเรียนที่ 24

  บทเรียนที่ 24

  กรุณาอย่าใช้ แอนนาเข้าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของศาสตราจารย์ซุซุกิ อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบในสัปดาห์หน้า
 • บทเรียนที่ 23

  บทเรียนที่ 23

  ถูกคุณแม่ดุค่ะ ตอนคุยกันที่มหาวิทยาลัย ซะกุระถามแอนนาถึงวันที่เธอกลับหอพักสายจนเลยเวลาประตูปิด