เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย

  • บทเรียนที่ 1

    บทเรียนที่ 1

    ใหม่
    ดิฉันคือแอนนาค่ะ แอนนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทย วันนี้แอนนาไปพบกับติวเตอร์ของเธอชื่อว่า ซะกุระ เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย