NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید (درس 48)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید (درس 48)

شما مدت یک سال دوره مقدماتی زبان ژاپنی را خوانده اید.

همانطور که متوجه شده اید، هم روش مودبانه و هم غیررسمی را بسته به رابطه مان با شنونده، انتخاب کردیم. آنا همیشه وقتی با افراد ارشد خود یعنی معلم، مامان خوابگاه و ساکورا به روشی مودبانه صحبت می کرد. اما درباره ی رودریگو، همکلاسی اش، ابتدا با روشی مودبانه با استفاده از DESU یا MASU در پایان جمله صحبت کرد ولی وقتی با او دوست شد به شکل غیررسمی با او حرف می زد.

زبان ابزاری برای ارتباط است. حتی اگر دستور زبان درست را بدانید، اگر نتوانید متناسب با موقعیت صحبت کنید، رابطه ی شما با دیگران ممکن است آسیب ببیند. از سوی دیگر حتی اگر چند اشتباه دستور زبان هم داشته باشید، علاقه ی شما به برقراری ارتباط خوب با دیگران می تواند منتقل شود و این در صورتی است که سعی کنید متناسب به موقعیت از روشی مودبانه یا غیر رسمی استفاده کنید.

پس، تا جایی که می توانید به زبان ژاپنی صحبت کنید و به این زبان و موقعیت های گوناگون عادت کنید. این رمز موفقیت یادگیری یک زبان است. برای شما آرزوی موفقیت می کنم!
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید