NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > چگونه یک صفت فرم-TE بسازید (درس 34)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه یک صفت فرم-TE بسازید (درس 34)

اگر می خواهید چیزی را با استفاده از دو صفت یا بیشتر توصیف کنید، صفت ها را برای صفت های پیشین با فرم-TE به کار برید. اکنون، شیوه ی تبدیل صفت ها به فرم-TE را یاد می گیرید.

شما یاد گرفته اید که دو نوع صفت وجود دارند: صفت-I و صفت-NA.صفت های-I آنهایی هستند که به حرف صدا دار I ختم می شوند. مانند «ارزان» یا «غیرگران»، YASUI.


برای تبدیل فرم-I صفت ها به فرم-TE حرف I انتها را تبدیل به KUTE می کنید. واژه ی YASUI می شود YASUKUTE. عبارت TANOSHII (خوشحال) می شود TANOSHIKUTE. یک استثنا درباره ی واژه ی II (خوب) وجود دارد. این عبارت تبدیل می شود به YOKUTE. صفت های-NA، آنهایی هستند که وقتی اسم ها را توصیف می کنند NA در آخر آنها قرار می گیرد، مانند GENKI (سرحال و سلامت).
«یک شخص» یعنی HITO و بنابراین، «یک شخص سالم و سرحال» می شود GENKI NA HITO.

اکنون، برای تبدیل صفت های-NA به فرم-TE، به انتهای آنها DE می افزایید. GENKI می شود GENKI DE.

اگر می خواهید بگویید «یک شخص سالم و شاد»، معادل «شاد» می شود AKARUI، بنابراین، می گویید، GENKI DE AKARUI HITO.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید