NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > سیستم نوشتاری زبان ژاپنی (درس 1)

بیاموز به ما ای آموزگار

سیستم نوشتاری زبان ژاپنی (درس 1)

زبان ژاپنی دارای سه نوع سیستم نوشتاری است که هر یک نقش خود را دارند. وقتی می نویسید: WATASHI WA ANNA DESU، (من آنا هستم)، اسم برای «من» یعنی «WATASHII» به کانجی نوشته شده است. «WA» ،«DESU» و سایر واژه هایی که یک عمل دستور زبانی را نشان می دهند به «هیراگانا» نوشته می شوند. افعال و صفت ها ترکیبی از «کانجی» و «هیراگانا» هستند. اسم های خارجی و واژه های وام گرفته شده از زبان های دیگر، مانند آنا، به کاتاکانا نوشته می شوند.

هیراگانا و کاتاکانا، نشانه های آوایی هستند که هر یک نشانگر یک هجا می باشد. زبان ژاپنی دارای پنج حرف صدا دار:a، i، u، e، o و 9 حرف بی صدا است. در زبان ژاپنی هر حرف صدا دار به تنهایی و یا یک مجموعه از یک حرف صدادار و بی صدا کنار هم، تشکیل یک سیلاب می دهند. علاوه بر آن، حرف «ن» هم وجود دارد.

سعی کنید اسم خود را به زبان ژاپنی بنویسید. این کار را با مراجعه به جدول سیستم نوشتاری موجود در کتاب مربوط به این برنامه و یا تارنما انجام دهید.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید