NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 7

درس 7

نان خامه ای دارید؟

آنا با ساکورا به قنادی رفته اند.

درس 7 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA

متن درس

アンナ ケーキがいっぱいありますね。 اینجا تعداد زیادی کیک است.
آنا KÊKI GA IPPAI ARIMASU NE.
اینجا تعداد زیادی کیک است.
さくら すみません、シュークリームはありますか。 ببخشید. نان خامه ای دارید؟
ساکورا SUMIMASEN, SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA.
ببخشید. نان خامه ای دارید؟
店員 はい、こちらです。 بله، از این طرف.
فروشنده HAI, KOCHIRA DESU.
بله، از این طرف.
さくら シュークリームを2つください。 دو عدد نان خامه ای لطف کنید.
ساکورا SHÛKURÎMU O FUTATSU KUDASAI.
دو عدد نان خامه ای لطف کنید.

نکته های دستور زبان

TSU: واحد شمارش برای اشیایی مانند کیک است.

اگر به دنبال عدد، واحد شمارش TSU بیاید، روش شمارش اعداد از یک تا 10 تغییر می کند. خواهش می کنیم که به بخش «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

فعل ARIMASU را چطور می توانیم به کار ببریم؟
فعل ARIMASU (وجود دارد/ وجود دارند) متعلق به گروه فعل هایی هستند که وضعیتی را توصیف می کنند که افراد یا اشیا در آن قرار دارند. پیش از ARIMASU واژه ی GA می آید که حرف اضافه ی فاعلی است.

نام آواها

خوردن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

KUDASAI یک اصطلاح مفید است. اگر به چیزی که می خواهم بخرم اشاره کنم و بگویم KORE O KUDASAI یعنی این یکی خواهش می کنم، می توانم آن را حتی بدون دانستن نام آن خریداری کنم.

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید