NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 5

درس 5

آنها گنجینه های من هستند.

آنا، ساکورا را به اتاق خود در خوابگاه دعوت می کند. ساکورا چیزی پیدا می کند.

درس 5 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU

متن درس

アンナ 私の部屋はこちらです。どうぞ。 اتاق من از این طرف است. بفرمایید.
آنا WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. DÔZO.
اتاق من از این طرف است. بفرمایید.
さくら すごい!これは全部マンガ? شگفت انگیز است! آیا تمام آنها مانگا هستند؟
ساکورا SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA?
شگفت انگیز است! آیا تمام آنها مانگا هستند؟
アンナ それは私の宝物です。
私は毎日マンガを読みます。
آنها گنجینه های من هستند.
من هر روز مانگا می خوانم.
آنا SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.
WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.
آنها گنجینه های من هستند.
من هر روز مانگا می خوانم.

نکته های دستور زبان

فعل WA مفعول O فاعل

ترتیب واژه ها در جمله بندی ژاپنی به طور معمول: فاعل، مفعول و فعل است.
O یک حرف اضافه است که مفعول را مشخص می کند.

نمونه)WATASHI WA MANGA O YOMIMASU  (من مانگا می خوانم.)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه فعل را منفی و پرسشی کنیم
فعل هایی که به MASU منتهی می شوند را «فرم-MASU فعل» می نامند. وقتی مودبانه حرف می زنیم از فرم-MASU فعل استفاده می کنیم. برای منفی کردن آن، ما MASU را به MASEN تغییر می دهیم. بنابراین YOMIMASU (خواندن) تبدیل به YOMIMASEN می شود.

نام آواها

خواندن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

خانم ساکورا، شاید فکر کرده باشد که من همیشه مانگا می خوانم نه چیز دیگری. اما برای من مانگا، وسیله ی بسیار خوبی برای یادگیری زبان ژاپنی است.

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید