NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 48

درس 48

برای همه چیز سپاسگزارم.

امروز، آنا قرار است که به تایلند برگردد. ساکورا و کنتا برای بدرقه اش به فرودگاه رفته اند.

درس 48 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA

متن درس

健太 体に気をつけて。 مراقب خودت باش.
کنتا KARADA NI KIOTSUKETE.
مراقب خودت باش.
さくら タイに着いたら連絡してね。 وقتی که به تایلند رسیدی، به ما خبر بده.
ساکورا TAI NI TSUITARA, RENRAKU SHITE NE.
وقتی که به تایلند رسیدی، به ما خبر بده.
アンナ はい。いろいろお世話になりました。 بله. برای همه چیز سپاسگزارم.
آنا HAI. IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA.
بله. برای همه چیز سپاسگزارم.
アンナ 健太さんとさくらさんもお元気で。 کنتا و ساکورا، شما هم مراقب خودتان باشید.
آنا KENTA-SAN TO SAKURA-SAN MO OGENKIDE.
کنتا و ساکورا، شما هم مراقب خودتان باشید.

نکته های دستور زبان

KIOTSUKETE

عبارت KIOTSUKETE فرم- TE فعل KIOTSUKEMASU (مراقب بودن، مواظب بودن) است. ما از حرف اضافه ی NI برای اشاره به مفعول این فعل یا آنچه باید مراقبش باشید استفاده می کنید.
نمونه) KURUMA NI KIOTSUKETE.
(مراقب خودروها باشید.) 

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
شما مدت یک سال دوره مقدماتی زبان ژاپنی را خوانده اید.

نام آواها

خنده
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

همگی، تا دیدار بعدی SAYÔNARA (خدانگهدار). وقتی که بار دیگر به ژاپن آمدم، به طور یقین زبان ژاپنی را خیلی بهتر صحبت خواهم کرد.
U FU FU!

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید