NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 45

درس 45

تولدت مبارک!

امروز تولد آناست. دوستان در حال برگزاری جشن تولد او در یک رستوران هستند.

درس 45 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

OTANJÔBI OMEDETÔ

متن درس

みんな アンナ、お誕生日おめでとう。 آنا، تولدت مبارک!
دوستان ANNA, OTANJÔBI OMEDETÔ.
آنا، تولدت مبارک!
健太 これ、ほんの気持ちです。 این یک چیز کوچک برای تو است.
کنتا KORE, HONNO KIMOCHI DESU.
این یک چیز کوچک برای تو است.
アンナ どうもありがとうございます。 خیلی سپاسگزارم.
آنا DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.
خیلی سپاسگزارم.
さくら 何をもらったの? چه چیزی گرفتی؟
ساکورا NANI O MORATTA NO?
چه چیزی گرفتی؟
アンナ 開けてもいいですか。 اشکالی ندارد آن را باز کنم؟
آنا AKETE MO II DESU KA.
اشکالی ندارد آن را باز کنم؟

نکته های دستور زبان

MORAIMASU

وقتی که گیرنده فاعل است از MORAIMASU (گرفتن، داده شدن، دریافت کردن) استفاده می کنید. برای نشان دادن ارایه دهنده حرف اضافه ی NI را استفاده می کنیم.
نمونه) KANOJO WA KARE NI FÛSEN O MORAIMASU.
(او از آن پسر یک بادکنک دریافت می کند.)
برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره به صفحه «بیاموز به ما ای آموزگار» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

MORAIMASU
در ابتدا به یاد داشته باشید که هم AGEMASU و KUREMASU به معنای «دادن» هستند. و MORAIMASU یعنی «گرفتن»، «دریافت کردن» یا «داده شدن». در زبان ژاپنی، می توانید بسته به آنکه فاعل، ارایه دهنده و یا دریافت کننده است و نیز دریافت کننده چه کسی می باشد، یکی از این واژه ها را انتخاب می کنید.

نام آواها

احساسات
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

کنتا به من یک گردنبد به شکل کوه فوجی داد. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و احساس JÎN کردم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید