NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 4

درس 4

من به خانه بازگشتم.

آنا وقتی به خوابگاه باز می گردد ساکورا، معلم خصوصی خود را نیز به همراه می برد. مسوول خوابگاه برای خوش آمدگویی بیرون می آید.

درس 4 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

TADAIMA

متن درس

アンナ ただいま。 من به خانه برگشتم.
آنا TADAIMA.
من به خانه برگشتم.
寮母 お帰りなさい。 خوش آمدید.
مسوول خوابگاه OKAERINASAI.
خوش آمدید.
さくら こんにちは。 سلام.
ساکورا KONNICHIWA.
سلام.
寮母 あなたも留学生ですか。 آیا شما هم یک دانشجوی خارجی هستید؟
مسوول خوابگاه ANATA MO RYÛGAKUSEI DESU KA.
آیا شما هم یک دانشجوی خارجی هستید؟
さくら いいえ、私は留学生ではありません。
日本人の学生です。
نه، من یک دانشجوی خارجی نیستم.
من یک دانشجوی ژاپنی هستم.
ساکورا IIE, WATASHI WA RYÛGAKUSEI DEWA ARIMASEN.
NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.
نه، من یک دانشجوی خارجی نیستم. من یک دانشجوی ژاپنی هستم.

نکته های دستور زبان

DEWA ARIMASEN  

DESU یک واژه ی مودبانه است که در پایان جمله می آید. مانند جمله HAI, WATASHI WA NIHON-JIN DESU به معنای «بله، من ژاپنی هستم.»

DEWA ARIMASEN، شکل منفی DESU است. مانند جمله IIE, WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN به معنای «نه، من ژاپنی نیستم.»

بیاموز به ما ای آموزگار

شیوه منفی کردن جمله
بگذارید این را با جمله «من یک ژاپنی هستم»، شرح دهم.

نام آواها

درها
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

وقتی خانم ساکورا وارد خوابگاه شد، کفش های خود را در آورد، سپس آنها را چرخاند و مرتب مقابل در ورودی سالن قرار داد. دفعه بعد که به خانه کسی رفتم، من هم این کار را انجام می دهم!

Anna

ذخیره درس ها

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید