NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 38

درس 38

چشم متوجه شدم.

وقتی آنا امروز صبح از خواب بیدار شد، احساس کسالت می کرد و تب داشت. او با تاکسی و به همراه مسوول خوابگاه به بیمارستان می رود.

درس 38 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

KASHIKOMARIMASHITA

متن درس

寮母 市民病院までお願いします。 خواهش می کنم ما را به بیمارستان عمومی ببرید.
مسوول خوابگاه SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU.
خواهش می کنم ما را به بیمارستان عمومی ببرید.
運転手 かしこまりました。 چشم خانم.
راننده تاکسی KASHIKOMARIMASHITA.
چشم خانم.
寮母 まっすぐ行って、3つ目の信号を左に曲がってください。 مستقیم بروید و به سومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید، خواهش می کنم.
مسوول خوابگاه MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.
مستقیم بروید و به سومین چراغ راهنمایی که رسیدید سمت چپ بپیچید، خواهش می کنم.

نکته های دستور زبان

اصطلاح های احترام آمیز

شما وقتی اصطلاح احترام آمیز به کار می برید که درباره ی و یا با ارشد، بالادست یا افرادی که به خوبی نمی شناسید صحبت می کنید.
برای اطلاعات بیشتر به «بیاموز به ما ای آموزگار» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

اصطلاح های احترام آمیز
شما اصطلاح های احترام آمیز را وقتی به کار می برید که با یا در رابطه با ارشد، بالادست، آموزگار، مشتری یا افرادی که به خوبی نمی شناسید صحبت می کنید. حتی با افرادی که اغلب به طور غیر رسمی با آنها حرف می زنید وقتی در یک موقیت رسمی مانند جلسه های کاری قرار می گیرید باید از واژه های احترام آمیز استفاده کنید. نکته ی مهم محل صحبت کردن شماست.

نام آواها

به سختی روی پا ایستادن / احساس سرگیجه کردن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

تاکسی ها در ژاپن درهای خودکار دارند. راننده ها درها را کنترل می کنند. اگر سعی کنید خودتان درها را باز کنید، به شما تذکر داده می شود. بنابراین، مراقب باشید.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید