NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 37

درس 37

کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن.

آنا از شیزوئوکا به خوابگاهش در توکیو بازگشته است. او به مسوول خوابگاه از سفرش می گوید.

درس 37 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA

متن درس

寮母 旅行はどうだった? سفرت چطور بود؟
مسوول خوابگاه RYOKÔ WA DÔ DATTA?
سفرت چطور بود؟
アンナ 富士山を見たり、おすしを食べたりしました。楽しかったです。 کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. خوش گذشت.
آنا FUJISAN O MITARI, OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA.
TANOSHIKATTA DESU.
کوه فوجی را تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند آن. خوش گذشت.
寮母 それはよかったわね。 خوب بوده است.
مسوول خوابگاه SORE WA YOKATTA WA NE.
خوب بوده است.

نکته های دستور زبان

?WA DÔ DATTA  

عبارت DÔ یعنی «چگونه». DATTA فرم غیررسمی DESHITA است که یک جمله ی زمان گذشته را پایان می دهد.
نمونه) SHIKEN WA DÔ DATTA (امتحان چطور بود؟)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم
وقتی که به دو یا سه نمونه از میان تعداد بسیاری از اعمال اشاره می کنیم، از فرم-TA فعل ها استفاده می کنیم و پس از هر کدام از فرم های TA فعل ها حروف RI را اضافه می کنیم. و جمله را با استفاده از SHIMASU (انجام دادن)، SHIMASHITA (انجام داد) یا SHITAI DESU (خواستن برای انجام دادن) به پایان می رسانیم.

نام آواها

خستگی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

سوغاتی که برای مامان خوابگاه آورده ام، شیرینی چای سبز شیزوئوکاست. انتخاب آنها کار سختی بود. آب نبات چای سبز، شکلات چای سبز و محصولات بسیار دیگری هم بود. ژاپنی ها نسبت به تولید سوغاتی ها توجه نشان می دهند!

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید