NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 32

درس 32

من تشک را بیشتر دوست دارم.

آنا شب را در خانه ی مادربزرگ ساکورا می گذراند. این نخستین باری است که آنا بر روی فوتون، تشک و رختخواب سبک ژاپنی، می خوابد.

درس 32 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

FUTON NO HÔ GA SUKI DESU

متن درس

さくら 布団とベッドとどちらが好き? کدام یک را بیشتر دوست دارید، تشک یا تخت؟
ساکورا FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI?
کدام یک را بیشتر دوست دارید، تشک یا تخت؟
アンナ 布団のほうが好きです。
この布団はベッドよりやわらかいです。
من تشک را بیشتر دوست دارم.
این تشک نرمتر از تخت است.
آنا FUTON NO HÔ GA SUKI DESU.
KONO FUTON WA BEDDO YORI YAWARAKAI DESU.
من تشک را بیشتر دوست دارم. این تشک نرمتر از تخت است.
アンナ それじゃ、おやすみなさい。 پس، شب به خیر.
آنا SOREJA, OYASUMINASAI.
پس، شب به خیر.
さくら おやすみ。 شب به خیر.
ساکورا OYASUMI.
شب به خیر.

نکته های دستور زبان

A TO B TO DOCHIRA GA صفت DESU KA

وقتی از شخصی بخواهیم که A و B را با هم مقایسه کند، می گوییم  A TO B TO DOCHIRA GA و پس از آن یک صفت می آوریم که به دنبالش DESU KA می آید.
نمونه)
FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI DESU KA.
(کدام یک را بیشتر دوست دارید، تشک یا تخت؟)

بیاموز به ما ای آموزگار

از NO HÔ GA و YORI برای مقایسه استفاده می کنیم
در زبان ژاپنی صفت برتر یا برترین وجود ندارد. بنابراین، با استفاده از YORI (از)، و یا NO HÔ GA (بیشتر، بهتر) مقایسه را بیان می کنیم.

نام آواها

نرمی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

من نخستین بار است که روی فوتون می خوابم. مادربزرگ فوتون را برای من در هوای آزاد خشک کرد. آنها FUKA FUKA و خیلی راحت بودند.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید