NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 31

درس 31

من دیگر 82 ساله هستم.

آنا به خانه ی مادر بزرگ ساکورا در شهر شیزوئوکا رفته است. او تنها زندگی می کند و از یک باغچه مراقبت می کند.

درس 31 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO

متن درس

アンナ おばあさん、お元気ですね。 مادربزرگ، سرحال هستید، نه؟
آنا OBÂSAN, OGENKI DESU NE.
مادربزرگ، سرحال هستید، نه؟
おばあさん もう82歳ですよ。
さあ、お茶をどうぞ。
من دیگر 82 ساله هستم.
خوب، خواهش می کنم کمی چای بفرمایید.
مادربزرگ MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO.
SÂ, OCHA O DÔZO.
من دیگر 82 ساله هستم. خوب، خواهش می کنم کمی چای بفرمایید.
アンナ わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 آه! چه رنگ سبز زیبایی. بوی خوشی هم دارد.
آنا WÂ, KIREINA MIDORI IRO. KAORI MO II DESU.
آه! چه رنگ سبز زیبایی. بوی خوشی هم دارد.

نکته های دستور زبان

عددها (2)

بیایید اعداد دو رقمی را یاد بگیریم.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» بروید.

بیاموز به ما ای آموزگار

الفاظ احترام آمیز O و GO
وقتی که می خواهیم احترام خود را به شنونده یا فردی که درباره ی او صحبت می کنیم نشان دهیم، پیش از اسامی یا صفت هایی که به آن فرد مربوط می شود O یا GO می آوریم. به عنوان نمونه، SHIGOTO (کار) تبدیل می شود به OSHIGOTO. عبارت GENKI (سلامت، سالم) می شود OGENKI. و KAZOKU (خانواده) می شود GOKAZOKU.

نام آواها

نوشیدن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

چایی که مادربزرگ برای ما درست کرد خوشمزه بود! من به مزه ی چای سبز بدون شکر دارم عادت می کنم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید