NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 26

درس 26

بیا دفعه بعد تمام تلاشمان را بکنیم.

امروز آنا نتیجه ی امتحان ژاپنی اش را گرفت. او متوجه می شود که همکلاسی اش رودریگو سرش را پایین انداخته است.

درس 26 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

TSUGI WA GANBARÔ

متن درس

アンナ ロドリゴ、元気がないね。 رودریگو، سرحال نیستی.
آنا RODORIGO, GENKI GA NAI NE.
رودریگو، سرحال نیستی.
ロドリゴ 試験ができなかったんです。 امتحان را خوب ندادم.
رودریگو SHIKEN GA DEKINAKATTA N DESU.
امتحان را خوب ندادم.
アンナ 私も…。60点でした。
次はがんばろう。
من هم همینطور ... من 60 گرفتم.
بیا دفعه ی بعد تمام تلاشمان را بکنیم.
آنا WATASHI MO.... ROKUJITTEN DESHITA.
TSUGI WA GANBARÔ.
من هم همینطور ... من 60 گرفتم. بیا دفعه ی بعد تمام تلاشمان را بکنیم.

نکته های دستور زبان

N DESU  

شما وقتی که یک شرایط یا علت امری را توضیح می دهید از N DESU استفاده می کنید. پیش از N DESU باید فرم ساده ی فعل ها مانند فرم دیکشنری و فرم-TA را به کار ببرید.
نمونه) SHIKEN GA DEKINAKATTA N DESU.
(امتحان را خوب ندادم.) 

DESHITA

واژه ی DESHITA فرم گذشته ی DESU است.
نمونه) TAIHEN DESU. (پر زحمت و سخت است.)
>>  TAIHEN DESHITA. (پر زحمت و سخت بود.)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم ارادی فعل ها
عبارت GANBARÔ (بیا، بیایید تمام تلاشمان را بکنیم.) فرم صرف شده ی یک فعل معروف به «فرم ارادی» است. این فعل خواست گوینده را بیان می کند. ما همچنین این عبارت را در مواردی استفاده می کنیم که از شنونده دعوت به انجام کاری کنیم. ما نباید این اصطلاح را برای رییس خود به کار ببریم. اجازه دهید توضیح دهم که چگونه فرم ارادی فرم-MASU فعل ها را درست می کنیم.

نام آواها

گریه کردن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

رودریگو در امتحان نمره ی 80 گرفته است. او خیلی بهتر از من انجام داده است. من نباید نگران او باشم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید