NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 20

درس 20

آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟

آنا و دوستانش به یک کارائوکه رفته اند.

درس 20 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA

متن درس

ロドリゴ アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか。 خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟
رودریگو ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
خانم آنا، آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟
アンナ はい、あります。 بله، خوانده ام.
آنا HAI, ARIMASU.
بله، خوانده ام.
さくら どんな曲が得意? چه نوع آوازی را خوب می خوانی؟
ساکورا DONNA KYOKU GA TOKUI?
چه نوع آوازی را خوب می خوانی؟
アンナ アニメの曲です。 ترانه های فیلم های انیمیشن.
آنا ANIME NO KYOKU DESU.
ترانه های فیلم های انیمیشن.

نکته های دستور زبان

واژه ARIMASU: یک فعل به معنای مالکیت است

در درس 7، ARIMASU به این معنا بود: «چیزی وجود دارد  یا وجود دارد / وجود دارند». در درس 9، این عبارت یعنی «یک رویداد برگزار می شود». اکنون، یاد گرفتیم که ARIMASU این معنا را هم دارد: «داشتن چیزی»، همانند تجربه داشتن.
نمونه)  NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA.
(آیا تا به حال ترانه های ژاپنی خوانده ای؟)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TA فعل + KOTO GA ARIMASU
فرم-TA فعل ها به عملی در زمان گذشته یا ماضی نقلی اشاره دارد. این چیزی است که در گذشته انجام دادیم یا انجام داده ایم. اگر فرم-TA فعل ها و KOTO GA ARIMASU را با هم ترکیب کنیم، می توانیم درباره ی آنچه از قبل انجام داده ایم صحبت کنیم، که یعنی، تجربه های ما. به عنوان نمونه اگر UTAIMASU (خواندن) را به UTATTA KOTO GA ARIMASU تغییر دهیم، یعنی داریم می گوییم «من آن را پیشتر خوانده ام» یا «من تجربه ی خواندن آن را دارم».

نام آواها

قطار
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

من برای نخستین بار به کارائوکه رفتم. این طور شنیده ام که بعضی از افراد به تنهایی می روند تا آواز تمرین کنند. من شگفت زده شدم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید