NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 19

درس 19

خوب بود.

آنا دوستانش را گم می کند و از ساکورا کمک می خواهد. آیا آنا ساکورا و رودریگو را پیدا خواهد کرد؟

درس 19 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

YOKATTA

متن درس

ロドリゴ おーい、アンナさん。 سلام، خانم آنا.
رودریگو ÔI, ANNA-SAN.
سلام، خانم آنا.
アンナ みんな。 همه (سلام به همه)
آنا MINNA.
همه (سلام به همه)
ロドリゴ よかった。心配したよ。 خوب بود. ما نگران تو بودیم.
رودریگو YOKATTA. SHINPAI SHITA YO.
خوب بود. ما نگران تو بودیم.
アンナ ごめんなさい。
カメラが安かったので、つい見てしまいました。
متاسفم. چون دوربین های عکاسی ارزان بودند، من داشتم آنها را تماشا می کردم.
آنا GOMENNASAI.
KAMERA GA YASUKATTA NODE, TSUI MITE SHIMAIMASHITA.
متاسفم. چون دوربین های عکاسی ارزان بودند، من داشتم آنها را تماشا می کردم.

نکته های دستور زبان

فرم گذشته ی صفت ها

صفت های ژاپنی دارای فرم گذشته هستند. برای صفت های-I، I انتهایی را به KATTA تغییر دهید. برای صفت هایDATTA ،NA را اضافه کنید.
نمونه)
صفت- I:
YASUI (ارزان)
>>  YASUKATTA (ارزان بود / بودند)
صفت-NA:
SUKI (علاقه داشتن به)
>>  SUKIDATTA (به ... علاقمند بود / بودند)

*استثنا:
II (خوب)
>>  YOKATTA (خوب بود / بودند)

برای اطلاعات بیشتر بخش «بیاموز به ما ای آموزگار» را بخوانید.

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم گذشته ی صفت ها
شما یاد گرفتید که دو نوع صفت در ژاپنی وجود دارد، صفت های- I و NA. صفت های- I آنهایی هستند که با هجای I پایان می یابند، مانند «ارزان»، YASUI. صفت های-NA آنهایی هستند که برای توصیف اسامی در انتهایشان NA قرار می گیرد. «دوست داشتن»، SUKI، یک نمونه است. وقتی که این عبارت یک اسم را توصیف می کند تبدیل می شود به SUKINA. بنابراین، «مانگای محبوب» یک شخص می شود: SUKINA MANGA.

نام آواها

دوربین
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

من گم شدم و ساکورا و رودریگو خیلی نگرانم شدند. متاسفم. اما در حالی که منتظر آنها بودم یک دوربین خریدم. چه نوع عکس هایی با آن می توانم بگیرم؟

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید