NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 17

درس 17

توصیه ی شما چیست؟

آنا در یک کتابفروشی تعداد بسیاری کتاب های مانگا را پیدا کرده است که به نظر جالب می آیند. او مردد است که کدام یک را بخرد.

درس 17 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

OSUSUME WA NAN DESU KA

متن درس

アンナ あ、この本いいなあ。あれも面白そう。 آه! این کتاب خوبی است. آن یکی هم به نظر جالب می آید.
آنا A, KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.
آه! این کتاب خوبی است. آن یکی هم به نظر جالب می آید.
アンナ さくらさんのおすすめは何ですか。 خانم ساکورا، چه (کتابی) توصیه می کنید؟
آنا SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.
خانم ساکورا، چه (کتابی) توصیه می کنید؟
さくら これはどう? این چطور است؟
ساکورا KORE WA DÔ?
این چطور است؟
アンナ ホラーはちょっと…。 داستان های ترسناک، کمی ...
آنا HORÂ WA CHOTTO....
داستان های ترسناک، کمی ...

نکته های دستور زبان

WA CHOTTO  

شما می توانید این عبارت را برای رد کردن غیرمستقیم یک پیشنهاد استفاده کنید.
نمونه) HORÂ WA CHOTTO (داستان های ترسناک، کمی ...)

بیاموز به ما ای آموزگار

صفت + SÔ
اگر SÔ را پس از یک صفت اضافه کنید، می توانید پس از نگاه کردن به یا گوش کردن به چیزی، درباره حدس و نظر خود صحبت کنید.

نام آواها

ساکت / صف تشکیل دادن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

یک کتاب فروشی بزرگ دارای پایانه های رایانه ای برای مشتریان است. ما می تونیم ببینیم که آیا آن کتاب فروشی کتابی را که ما دنبالش هستیم دارد یا نه و اگر دارد کجاست. این خیلی راحته!

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید