NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 16

درس 16

خواهش می کنم که از پله ها بالا و به سمت راست بروید.

آنا با دوستانش به یک کتاب فروشی در شینجوکو می رود. آنا از فروشنده محل بخش مانگا را می پرسد.

درس 16 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI

متن درس

店員 いらっしゃいませ。 خوش آمدید.
فروشنده IRASSHAIMASE.
خوش آمدید.
アンナ あのう、マンガ売り場はどこですか。 ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟
آنا ANÔ, MANGA URIBA WA DOKO DESU KA.
ببخشید، اما بخش مانگا کجاست؟
店員 2階です。階段を上がって、右に行ってください。 در طبقه ی دوم. خواهش می کنم از پله ها بالا و به راست بروید.
فروشنده NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI.
در طبقه ی دوم. خواهش می کنم از پله ها بالا و به راست بروید.

نکته های دستور زبان

فرم-TE فعل می تواند جمله ها را به هم متصل کند

با استفاده از فرم-TE فعل ها، می توانید یک مجموعه عملکرد را که به ترتیب انجام می شوند بیان کنید.
نمونه)
KAIDAN O AGARIMASU. (خواهش می کنم به بالای پله ها بروید.)
+ MIGI NI ITTE KUDASAI. (خواهش می کنم به سمت راست بروید.)
= KAIDAN O AGATTE, MIGI NI ITTE KUDASAI. (خواهش می کنم به بالای پله ها و به سمت راست بروید.)

بیاموز به ما ای آموزگار

چگونه از حرف NI استفاده کنیم
اگر فعل خبری یک جمله بودن چیزی را بیان کند مانند IMASU (بودن، وجود داشتن)، NI اشاره دارد به جایی که چیزی هست یا وجود دارد. به عنوان نمونه، «من در ایستگاه هستم» می شود WATASHI WA EKI NI IMASU.

نام آواها

تُن تُن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

فروشنده ها در ژاپن مهربان هستند. آنها همچنین واژه های مودبانه ای را به کار می برند. آنها می گویند، «بسیار سپاسگزاریم» حتی اگر از آنها خرید هم نکرده باشیم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید