NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 15

درس 15

آنها خواب هستند.

آنا به همراه دوستانش ساکورا و رودریگو به طرف یک کتابفروشی در شینجوکو می رود. قطاری که آنها سوار شده اند به زودی به ایستگاه پایانه ی شینجوکو می رسد.

درس 15 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

NETE IMASU

متن درس

さくら 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 ایستگاه بعدی شینجوکو است. اکنون، بیا پیاده شویم.
ساکورا TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. SÂ, ORIMASHÔ.
ایستگاه بعدی شینجوکو است. اکنون، بیا پیاده شویم.
ロドリゴ あれ。あの人たち、寝ています。 ببین. آن مردم خواب هستند.
رودریگو ARE. ANO HITO TACHI, NETE IMASU.
ببین. آن مردم خواب هستند.
アンナ 大丈夫かな。 نمی دانم آیا حال آنها خوب است.
آنا DAIJÔBU KANA.
نمی دانم آیا حال آنها خوب است.
さくら 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 حال آنها خوب است. نگاه کن! از خواب بیدار شده اند.
ساکورا DAIJÔBU, DAIJÔBU. HORA, OKITA.
حال آنها خوب است. نگاه کن! از خواب بیدار شده اند.

نکته های دستور زبان

MASHÔ  

اگر بخش MASU فعل را به MASHÔ تغییر دهید، به این ترتیب شما پیشنهاد انجام کاری می دهید. می توانید این را در شرایطی بگویید که از پذیرفته شدن پیشنهادتان مطمئن باشد.

نمونه)
.KOKO DE ORIMASU  (ما اینجا پیاده می شویم.)
>> .KOKO DE ORIMASHÔ (بیایید اینجا پیاده شویم.)

در صورتی که بخواهید موردی را به دیگران پیشنهاد دهید در حالی که از آنها بپرسید آیا با آن موافق هستند یا خیر، می توانید به جای MASHÔ بگویید، MASENKA. به درس 13 مراجعه کنید.

فرم-TE فعل + IMASU

اگر شما IMASU را به فرم-TE فعل ها بیفزایید می توانید بگویید که یک عمل یا یک شرایط مشخص در حال ادامه است.

نمونه)
WATASHI WA GOHAN O TABEMASU. (من غذا می خورم/خواهم خورد)
>> WATASHI WA GOHAN O TABETE IMASU. (من در حال غذا خوردن هستم.)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم منفی صفت ها
در درس 13 یاد گرفتیم که صفت های ژاپنی دو نوع دارند، صفت-I و صفت-NA. صفت-I با هجای I پایان می یابد، مانند"ATARASHII" یعنی تازه. در صفت-NA، پیش از موصوف NA قرار می گیرد. بنابراین، "DAIJÔBU" به معنای (خوب) که در این درس یاد گرفتیم پیش از اسامی می شود "DAIJÔBUNA".

نام آواها

خوابیدن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

قطارهای ژاپن سر وقت می آیند و راحت هستند. اما نباید داخل قطار با تلفن همراه حرف بزنیم. من باید مراقب باشم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید