NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 14

درس 14

می توانم اینجا آشغال دور بیندازم؟

آنا بعد از یک مهمانی در خوابگاه همه چیز را مرتب می کند.

درس 14 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

KOKO NI GOMI O SUTETE MO IIDESU KA

متن درس

アンナ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか。 مامان، می توانم اینجا آشغال دور بیاندازم؟
آنا OKÂSAN, KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.
مامان، می توانم اینجا آشغال دور بیاندازم؟
寮母 そうねえ。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 خوب. خواهش می کنم قوطی های کنسرو را داخل یک کیسه ی دیگر بینداز. چون آنها منابع هستند.
مسوول خوابگاه SÔNÊ. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. SHIGEN DESU KARA.
خوب. خواهش می کنم قوطی های کنسرو را داخل یک کیسه ی دیگر بینداز. چون آنها منابع هستند.
アンナ はい、分かりました。 بله، متوجه شدم.
آنا HAI, WAKARIMASHITA.
بله، متوجه شدم.

نکته های دستور زبان

KARA

در اینجا، عبارت "KARA" بیانگر یک دلیل است.

نمونه)
SHIGEN DESU KARA, BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. (چون آنها منابع قابل بازیافت هستند، خواهش می کنم آنها را داخل یک کیسه دیگر بینداز.)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TE فعل + MO II DESU KA
اگر فرم-TE یک فعل و MO II DESU با هم گفته شوند، یعنی اجازه صادر شده است. این اقدامی است که اجازه ی آن با این فعل صادر شده است.

نام آواها

سوختنی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

مقرراتی به همراه جزییات برای جداسازی زباله ها وجود داره. ما باید قوطی های کنسرو و بطری های پلاستیکی را پیش از دور انداختن بشوییم. من تمام تلاش خودم را می کنم تا مامان خوابگاه مرا تحسین کنه.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید