NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 12

درس 12

چه وقت به ژاپن آمدی؟

امروز، در خوابگاه دانشجویان خارجی که آنا زندگی می کند، یک مهمانی برپاست. او رودریگو، همکلاسی مکزیکی خود را به ساکورا معرفی می کند.

درس 12 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

ITSU NIHON NI KIMASHITA KA

متن درس

さくら ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか。 رودریگو، چه وقت به ژاپن آمدی؟
ساکورا RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.
رودریگو، چه وقت به ژاپن آمدی؟
ロドリゴ 3月に来ました。 ماه مارس به ژاپن آمدم.
رودریگو SANGATSU NI KIMASHITA.
ماه مارس به ژاپن آمدم.
さくら もう日本の生活に慣れた? به زندگی در ژاپن عادت کرده ای؟
ساکورا MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA?
به زندگی در ژاپن عادت کرده ای؟
ロドリゴ ええ、まあ。 هوم، تا اندازه ای.
رودریگو Ê, MÂ.
هوم، تا اندازه ای.

نکته های دستور زبان

ماه ها

برای یادگیری اسامی ماه ها به «ابزارهای یادگیری» مراجعه کنید.

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-TA فعل ها
فرم-TA فعل ها، فرم صرف شده ی فعل هایی است که به TA یا DA ختم می شوند. این برای حال کامل یا گذشته ی فعل هاست. بگذارید توضیح بدهم که چگونه می توانید فرم-MASU را به فرم-TA تغییر دهید.

نام آواها

سر و صدای تعداد زیادی از مردم
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

همه از کاری تایلندی من خوششان آمد. من شنیده ام که ژاپن خوراک کاری سبک خودش را دارد و این خوراک به ویژه در میان کودکان محبوب است.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید