NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی

 • lesson 17

  درس 17

  تازه ها
  توصیه ی شما چیست؟ آنا در یک کتابفروشی تعداد بسیاری کتاب های مانگا را پیدا کرده است که به نظر جالب می آیند. او مردد است که کدام یک را بخرد.
 • lesson 16

  درس 16

  خواهش می کنم که از پله ها بالا و به سمت راست بروید. آنا با دوستانش به یک کتاب فروشی در شینجوکو می رود. آنا از فروشنده محل بخش مانگا را می پرسد.
 • lesson 15

  درس 15

  آنها خواب هستند. آنا به همراه دوستانش ساکورا و رودریگو به طرف یک کتابفروشی در شینجوکو می رود. قطاری که آنها سوار شده اند به زودی به ایستگاه پایانه ی شینجوکو می رسد.