NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top

 • lesson 4

  သင်ခန်းစာ 4

  အသစ်
  ပြန်ရောက်ပါပြီ။ အန်းနာဟာ သူ့ရဲ့အဆောင်ကို ဆာ့ခူရာကိုခေါ်ပြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆောင်မှူး အမျိုးသမီးက ထွက်လာပြီး သူတို့ကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
 • lesson 3

  သင်ခန်းစာ 3

  အိမ်သာဘယ်မှာပါလဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ ဆာ့ခူရာက အန်းနာကို တက္ကသိုလ် ဝန်းကျင်အနှံ့ လိုက်ပြပါမယ်။
 • lesson 2

  သင်ခန်းစာ 2

  ဒါဟာဘာပါလဲ။ ထိုင်းကျောင်းသူ အန်းနာက တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းမှာ အတူတူတက်နေတဲ့ ကျူတာ ဆာ့ခူရာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အန်းနာက ဆာ့ခူရာကို တစ်ခုခု လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။